Danska orderboken större än den befintliga flottan

Danska redare ser uppenbarligen med tillförsikt på framtiden. Den nuvarande orderboken består av 180 fartyg om 11 miljoner ton dödvikt vilket kan jämföras med den befintliga flottan som består av 509 fartyg om 9,1 miljoner ton dödvikt. Det senaste decenniets trend mot färre men större fartyg fortsätter. Enligt Klaus Kjærulff, koncernchef i Torm, är rederiverksamhet en tävling idag. Man måste växa annars försvinner man.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.