Danska inrikesfärjor kan bli DIS-registrerade

Färjor i dansk inrikestrafik kan komma att bli DIS-registrerade i framtiden, vilket innebär att sjöfartsstöd i form av nettolöner kommer att gälla också för dessa. I dag finns dock ett stort politiskt motstånd mot DIS-registrering men Walter Merrild Hansen, som är vd i Samsø Linien och ordförande i Bilfærgernes Rederiforening, menar att branschen har bra på fötterna när man för fram kravet. Han hävdar att EU-reglerna för offentlig upphandling annars kommer att ge utländska operatörer en fördel. Enligt Hansen är en dansk inrikes förbindelse en internationell förbindelse för ett utländskt rederi, som – om detta vinner en upphandling – då kan operera med nettolöner eller annat stöd enligt sitt lands lagstiftning. Därför krävs möjlighet till DIS-registrering för att ge lika konkurrensvillkor.