Danska hamn- och väginvesteringar fick stryka på foten

Den ambitiösa investeringsplanen framförd av organisationen Danske Havne fick ett ljummet mottagande från politikerna, då endast två av 20 förslag fann vägen till de nationella infrastruktursatsningarna de kommande åren. Den totala investeringskostnaden för de 20 olika förslag som framfördes av Dansk Havne ligger på DKK 2,7 miljarder, detta presenterades för statens Transportkommitté, men bara två förslag till ett värde på DKK 155 miljoner kom slutligen med i satsningarna. Projekten gäller förlängningen av motorvägen ända till Esbjergs Hamn samt uppgraderingen av väg nummer 23 som slutar vid Kalundborg Hamn.– Det är en besvikelse att reduceras till något sekundärt, säger chefen för Dansk Havne Tom Elmer Christensen i en kommentar.– Vi tror fortfarande att behovet av lasttransporter till och från våra hamnar borde spela en betydligt viktigare roll i det övergripande transportsystemet i Danmark.De nationella infrastruktursinvesteringarna de kommande 20 åren berör framförallt järnvägsprojekt.