Finn Wollesen, vd på Knud E. Hansen, samt Carl Fagergren, projektledare på Wallenius Marine.

Fotograf: Wallenius Marine

Danska firman med och designar Orcelle Wind

Wallenius Marine har tecknat ett avtal med den danska design- och marinarkitektfirman Knud E. Hansen om arbetet med att designa Orcelle Wind, världens första vinddrivna rorofartyg. 

Det var den 21 juni som Wallenius Marine och Knud E. Hansen undertecknade ett avtal om att den danska firman ska gå med i projektet som marina arkitekter för att designa Orcelle Wind, tänkt att bli världens första vinddrivna rorofartyg.

Orcelle Wind är det första fartyget som utvecklats utifrån Wallenius Marines framtagna Oceanbird-koncept, som bolaget har tagit fram i samarbete med SSPA och KTH.

Enligt ett pressmeddelande från Knud E. Hansen kommer det första fartyget att kunna segla i 10–12 knop, vilket i sin tur kan ökas med ytterligare kraftsystem ombord. Konceptet ska minska utsläppen med 90 procent jämfört med dagens fartyg och samtidigt ha en kapacitet för 7.000 CEU (car equivalent unit) tillsammans med breakbulk och annat rullande gods.

Wallenius Wilhelmsen har tidigare meddelat att de har för avsikt att satsa på projektet i syfte att beställa ett vinddrivet biltransportfartyg som ska vara i trafik till 2025.

Vingesegeltekniken är utvecklad av AlfaWall Oceanbird, ett joint venture mellan Alfa Laval och Wallenius.