Danska färjeredare vill inte ha dyr bro

De danska färjerederier som är organiserade i Bilfærgernas Rederiforening har inlett en kampanj mot de senaste broplanerna i Danmark. Under sommaren har det lagts fram planer på en andra fast förbindelse mellan Sjælland och Jylland. En bro från Sjælland via Samsø till en plats nära Århus skulle lösa många trafikproblem. Färjerederiernas argument är att en fast förbindelse kommer kosta DKK 70 miljarder, medan en uppgradering av Mols-Liniens båda linjer till Sjælland Odde och Kalundborg skulle kosta mindre än tio procent av kostnaden för en fast förbindelse. Bilfærgernas Rederiforening uppmanar nu politikerna, å samhällets vägnar, att inte göra en gigantisk felinvestering.Bilfærgernas Rederiforenings årsmöte har valt en ny ordförande, John Steen Mikkelsen, vd på Scandlines. Han tar över efter Valter Merrild-Hansen, vd på Samsø Linien.