Dansk Skibskreditfond snart bolagiserat

Det danska Folketinget kommer i april att behandla en lagändring som förvandlar Dansk Skibskreditfond från en självägd institution med statliga kreditgarantier till ett aktiebolag. Staten kommer att vara största aktieägare med 21 procent av aktiekapitalet. Övriga aktieägare blir de som idag är garanter: Nationalbanken, försäkringsbolag, låneinstitut och rederier. Dansk Skibskreditfond kommer att behålla sitt namn och sin personal och kommer även fortsättningsvis att vara en bank som enbart jobbar med fartygsfinansiering. ”Detta kommer att modernisera strukturen på institutionen, men annars blir det som vanligt”, säger Bo Jagd, chef för Dansk Skibskreditfond.