Dansk sjöfart lovordar regeringens handlingsplan

Ordföranden i Danmarks Rederiforening, koncernchefen J. Lauritzen Torben Janholt, är mycket nöjd med regeringens handlingsplan. – Vi är mycket glada för den politiska förståelsen för sjöfarten och de speciella förutsättningar som gäller för sjöfarten som är den mest globaliserade näringen av alla, säger Janholt. – ”Blå Danmark” behöver de bästa möjliga ramvillkoren inför framtiden, säger ekonomi- och näringsminister Bendt Bendtsen. – Näringen har det senaste decenniet visat en positiv utveckling, och jag är beredd att avsätta tid och resurser för att detta skall fortsätta och därmed förstärka Danmarks position som en av de ledande maritima nationerna i Europa.