Dansk ro-ro-linje lades ned efter sex seglingar

Ro-ro-förbindelsen mellan Fredericia i Danmark och Moss i Norge blev kortlivad. Efter bara sex seglingar med nästan ingen last ombord, togs beslutet att avbryta verksamheten och returnera ro-ro-fartyget Moondance till Seatruck Ferries. – Vi startade med extremt dålig timing, säger Klaus G. Andersen på Fredericia Shipping till den danska affärstidningen Børsen. – Förutsättningarna var verkligen intressanta när vi inledde planeringen, men finanskrisen kom ikapp vårt initiativ, tillägger han.Linjen drogs igång som ett joint-venture mellan Fredericia Shipping och Seatruck Shipping, det senare dotterbolag till danska Clipper-koncernen. Ro-ro-fartyget Moondance blev övertaligt sedan Seatruck satt in flera nybyggen på sina irländska linjer. Fartyget återvänder nu till Liverpool för uppläggning.