Dansk örlogsfartyg i strid med somaliska pirater

Fyra somaliska pirater dödades, när det förra veckan uppstod en eldstrid mellan den danska fregatten Esbern Snare och ett förmodat somaliskt piratmoderskepp. Under en patrullering utanför Somalia, ropades det somaliska fiskefartyget upp från Esbern Snare, men det somaliska fartyget reagerade med att öppna eld. Det blev strid, där fyra personer dödades och tio andra pirater skadades. Ytterligare 14 pirater togs till fånga. Ombord på fiskefartyget, som användes som moderskepp, fanns 16 iranska gisslan som tidigare tagits av piraterna. Under eldstriden, när och det stod klart att piraterna skulle förlora, kastades en del vapen och piratutrustning överbord. De fyra döda piraterna begravdes i havet, medan resterande 24 pirater fängslades ombord på Esbern Snare, i väntan på att danska myndigheter undersöker möjligheterna att åtala piraterna, som direkt angripit ett danskt fartyg.