Dansk maritim roadshow till skolor och universitet

Danmarks Rederiforening och Rederiforeningen for mindre skibe inleder en roadshow för att marknadsföra det maritima klustret och karriärvägarna inom detta. Man kommer att besöka universitet och skolor runt hela Danmark. Under flera år har det blivit allt svårare att rekrytera välutbildade ungdomar till de maritima näringarna. – Det är ett problem iland på kontoren och i högsta grad till sjöss, säger Finn Poulsen på Rederiforeningen for mindre skibe. Utanför de stora universitetsstäderna är det besvärligt att finna rätt personer. – Vi har behov av ett antal unga medarbetare under de kommande åren, annars kommer vi inte att överleva i denna näring, säger Finn Poulsen på J. Poulsen Shipping i Korsør.