Dansk konsult till estniskt brobygge

Estniska närings- och kommunikationsministeriet har slutit ett avtal med Ramboll Danmark A/S för att utföra en preliminär finans- och miljöanalys för en fast förbindelse till Saaremaa (Ösel) till slutet av sommaren. Ramboll Danmark A/S ska samarbeta med de danska konsultföretagen Sund & Baelt Partner Ltd och Deloitte. Underlaget för en fast förbindelse skall utvärderas och man skall också lämna rekommendationer om lämpliga sträckningar. I arbetet ingår att se på bro- eller tunnelalternativ. Konsultavtalet är på EEK 6,2 miljoner (nästan EUR 400.000), 75 procent betalas från EU:s ISPA-program och 25 procent av den estniska staten.