Dansk konsult till estniskt brobygge

Estniska närings- och kommunikationsministeriet har slutit ett avtal med Ramboll Danmark A/S för att utföra en preliminär finans- och miljöanalys för en fast förbindelse till Saaremaa (Ösel) till slutet av sommaren. Ramboll Danmark A/S ska samarbeta med de danska konsultföretagen Sund & Baelt Partner Ltd och Deloitte. Underlaget för en fast förbindelse skall utvärderas och man skall också lämna rekommendationer om lämpliga sträckningar. I arbetet ingår att se på bro- eller tunnelalternativ. Konsultavtalet är på EEK 6,2 miljoner (nästan EUR 400.000), 75 procent betalas från EU:s ISPA-program och 25 procent av den estniska staten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.