Dansk färja går på biobränsle

Den danska färjan Bitten Clausen kommer delvis att drivas på biobränsle i ett försök att få ned utsläppen, framför allt CO2. Bitten Clausen seglar på Ballebro–Hardeshøj och har nära till Danish Crowns slakteri och köttfabrik vid Blans. Biobränslet görs på slakteriavfall. Biobränslet kommer att brännas i en av färjans två Scaniamotorer. Detta kommer enligt beräkningar att minska CO2-utsläppen med 133 ton per år. Det EU-stödda projektet löper fram till mars 2011. EU stöder projektet med EUR 40.000. Bitten Clausen transporterar 160.000 fordon årligen mellan öarna Als och Jylland.