Dansk bulkpråm fick problem på Kielkanalen

Britannia Bulk DK A/S hade problem vid Kielkanalens mynning i början av påskhelgen. När bulkpråmen Iholm II, bogserad av nyligen inköpta Vornaes II, närmade sig slussen i Holtenau brast bogsertrossen mellan den fullastade pråmen och bogseraren fastnade Vornaes II:s propeller. Med hjälp av lokala boserare kunde dock resan återupptas och ekipaget fortsatte mot Hull i Storbritannien med konstgödsel som omlastats från bulkfartyget Golden Sky som gick på grund utanför Ventspils i mitten av januari. För närvarande ligger Britannia Bulk DK:s bulkpråm Siø II och pushern Bregninge II intill Golden Sky för att ta hand om den återstående lasten för att ta ursprungsdestinationen Hull.