Fotograf: Aalborg Universitet

Kategori: Fartygsutrustning

Dansk AIS-satellit uppskjuten

Under måndagen skickades en raket upp från Chennai i Indien i ett samarbetsprojekt mellan danska Søfartsstyrelsen och Aalborg Universitet. Ombord fanns en satellit som skall öka sjösäkerheten i Arkis.

Satelliten AAUSAT3-FM har konstrurerats helt av studenter vid Aalborg Universitet. I den kubformade satelliten som bara är 10x10x10 centimeter och väger under ett kilo, finns framförallt två AIS-mottagare.

Mindre is

Med anledning av den ökande sjötrafiken i Arktis, inte minst genom den minskade isutbredningen har den danska regeringen i tillväxtplanen för Det Blå Danmark ett pilotprojekt för AIS-övervakning med satellit som en punkt. Enligt Søfartstyrelsen förväntar man sig att man med statellitbaserad data kan hämta in mer information av högre kvalitet. På sikt kommer det också att bli billigare att kvalitetssäkra data.

– Det finns inget tvivel om att det finns stora möjligheter att förbättra sjötrafiksäkerheten i Arkis via AIS-data, säger Francis Zachariae, vicedirektör på Søfartsstyrelsen i ett uttalande.