Danmarks Rederiforening öppnar för utlandsflaggade fartyg

Danmarks Rederiforening har ändrat i villkoren för medlemsskap, något som skett mycket sällan under föreningens 121-åriga historia. Hittills har man bara accepterat danskflaggade fartyg, men nu är också utlandsflaggade fartyg välkomna om rederiet har en relation till Danmark.