Danmarks Rederiforening öppnar för utlandsflaggade fartyg

Danmarks Rederiforening har ändrat i villkoren för medlemsskap, något som skett mycket sällan under föreningens 121-åriga historia. Hittills har man bara accepterat danskflaggade fartyg, men nu är också utlandsflaggade fartyg välkomna om rederiet har en relation till Danmark.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.