Danmark slopar sjöminor

Den danska marinen vill lägga ned sin minutläggningsdivision och sluta använda minor i danska vatten. Enligt den danska försvarsledningen kan då cirka DKK sex miljoner per år användas till annat. Idag har Danmark omkring 4.000 sofistikerade sjöminor i lager. Att skrota dem kan göras i en specialanläggning i Tyskland till en kostnad av upp mot DKK 51 miljoner. Flottan har redan tagit två minutläggare ur drift – en har skänkts till Estland tidigare i år. Fartygen av StandardFlex-klassen kan dock också användas som minutläggare.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.