Danmark och Kenya tecknar utlämningsavtal

Danska utrikesdepartementet har undertecknat ett bilateralt avtal med Kenya om utlämning av pirater. Det östafrikanska landet har förbundit sig att ställa misstänkta pirater med somaliskt medborgarskap inför rätta i Kenya. Avtalet förbjuder användningen av dödsstraff. Danmark, liksom många andra länder, lämnar inte ut misstänkta personer till länder som praktiserar dödsstraff. Under 2008 tvingades den danska fregatten Absalon att frisläppa misstänkta pirater på grund av juridiska svårigheter. Det visade sig att det inte fanns någon juridisk grund för ett åtal enligt dansk lag och om piraterna hade förts till Danmark så hade de släppts. Inget annat land i Adenviken var villiga att åtala piraterna. Så det fanns inget annat alternativ än ett frisläppande. Att överlämna piraterna till Somalia hade stridit mot internationella konventioner.