Danmark kan skicka marinfartyg till Somalia

I efterdyningarna av piratkapningen av Danica White är både den danska marinen och ansvariga politiker beredda att skicka ett av danska marinens fartyg till Somalia för skydda kommersiell trafik i landets territorialvatten. Om förslaget röstas igenom av det danska parlamentet är det troligt att fartyget Absalon, byggt 2005 vid Odense Stel Shipyard, sänds till Somalia för en sexmånadersperiod. Den danska marinen har för närvarande inga uppdrag på andra länders territorialvatten. Den senaste operationen var att rensa minor och patrullera utanför Libanons kust.