Danmark återvalt till IMO:s styrelse

IMO:s generalförsamling har åter valt in Danmark i IMO:s styrelse, the Council. Det är fjärde gången som Danmark blivit invalt till styrelsen som inrymmer 40 av IMO:s 167 medlemsstater. Styrelsens huvuduppgift den närmaste tiden är att utarbeta nya direktiv för riskhantering.