Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Haveri

Dålig kommunikation

Olika tolkning av en muntlig överenskommelse om bropassage stoppade jylländsk tågtrafik för ett halvår.

Det finländska torrlastfartyget Ramona på 1 529 ton dödvikt fick stor publicitet i Danmark efter att fartyget seglade på Jernbanebroen over Limfjorden i Aalborg den 28 mars 2012. Haveriet var i och för sig inte speciellt dramatiskt, men bron utgör den enda järnvägsförbindelsen till Nordjylland. All tågtrafik stoppades och kan återupptas först när bron har reparerats, vilket när detta skrevs beräknades ske i början av november 2012.

Ersättningskrav

Banedanmark, som upprätthåller den statliga danska järnvägsinfrastrukturen, anser enligt uppgifter i dansk media att fartygets rederi eller försäkringsbolag ska ersätta reparationen av bron. Bytet av den skadade klaffen uppges kosta 22 miljoner danska kronor och därtill kommer över tio miljoner kronor för extra kostnader.

När Den Maritime Havarikommission i Danmark publicerade sin rapport om olyckan den 24 september var den neutral till tonen. I rapporten konstaterar bland annat utredarna att fram till en tidpunkt omedelbart före olyckan skiljde sig inget gällande fartygets navigation från vad som var brukligt: ”Ingen forhold ved skibet eller skibets sejlads indtil umiddelbart før kollisionen afveg væsentligt fra andre tilsvarende skibe og deres sejlads igennem broerne.”

Ramona hade avgått i ballast från Skive i Limfjorden klockan 15:45. Det ringa djupgåendet tillät passage utan lots.

Klockan 18:00 kontaktade befälhavaren järnvägsbron och meddelade uppskattad tidpunkt för passage till 22:30. Brovakten svarade att detta var i sin ordning och kom överens med befälhavaren om att bron skulle passeras 22:26.

Järnvägsbron kontaktades på nytt 21:55 för att bekräfta tidpunkten. Befälhavaren meddelade att han kunde öka farten för att passera bron tidigare, men brovakten svarade att bron skulle öppnas 22:26 så att Ramona kunde passera. Med på bryggan var överstyrman.

Hann inte stoppa

När Ramona hade en nautisk mil kvar till bron var klockan 22:20. Ett tåg passerade bron 22:24 till 22:25. Ingen stoppsignal var tänd på bron och överstyrman kontaktade brovakten för att kontrollera att bron snart skulle gå upp. Brovakten svarade att han skulle öppna den inom en minut och att fartyget skulle stoppa. Befälhavaren hade redan då full back i maskin, men avståndet till bron var alltför kort. Fartyget hade medvind och stark medström. Ramona körde på bron med sex knops fart klockan 22:26:36.

Befälhavaren lade till vid kajen Nordens Bro i närheten. Polisens utandningsprov visade 0 promille alkohol för både befälhavare och överstyrman.

Haverirapporten konstaterar att det brast i kommunikationen mellan bron och fartyget. Under resan till Skive hade fartyget haft lots och befälhavaren konstaterade att bropassagerna skedde med ytterst små marginaler. Han trodde att allt var normalt fram till omedelbart före kollisionen. Vidare framgår att stoppljusen brukade tändas först när bron öppnades.

Fartygets redare Anders Isaksson ser inte heller att haverirapporten skulle påvisa några egentliga brister i befälhavarens handlande.

– Haverirapporten är saklig och innehåller till stor del samma händelseförlopp som kom fram redan under sjöförklaringen. Den är faktiskt väldigt nära vår egen bild av händelseförloppet.