Kategori: Haveri | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Costa Concordia-rättegång närmar sig

Åklagare presenterade i förra veckan en 60 sidor lång rapport som skall ligga till grund för rättegången i en domstol i Grosseto. Befälhavaren står anklagad för flera fall av dråp.

Rapporten innehåller bland annat ögonvittnesskildringar av hur 32 personer dog när Costa Concordia förliste i januari förra året. Några personer, däribland en femårig flicka, föll i ned i ett översvämmat utrymme när de sökte sig från babordssidan till styrbordssidan för att hitta lediga platser i livbåtar. Andra hoppade i vattnet utan flytväst och drogs ned av suget när fartyget lade sig på sidan.

Dråp och vårdslöshet

Befälhavaren Francesco Shettino är anklagad för flera fall av dråp, för att övergivit fartyget och för vårdslöshet. Flera i besättningen men också befattningshavare i landorganisationen kommer sannolikt också att åtalas. En första domstolsförhandling är satt till den 15 april.

Amerikanska skadestånd

Costa Concordia kan bli rättssak i USA också men då gäller det skadestånd. En domare i en tingsrätt i Florida har beordrat att anspråken för 104 överlevande ska skickas till Floridas rättsystem för at prövas där, skriver MarineLog.

En av de överlevandes advokater välkomnar detta. Marc Jay Bern menar att de i en amerikansk domstol kommer att vara skyddade och få en rättvis prövning. Han har uppenbarligen inte mycket till övers för det italienska rättssystemet.

– Där är domstolarna notoriskt långsamma och mål med grupptalan som i sjöolyckor har kunnat hålla på i 30 år utan domslut.

I USA kommer man att kräva minst USD 2 miljoner per passagerare i kompensation och man planerar också att begära USD 590 miljoner i skadestånd.