Fotograf: The Parbuckling Project

Costa Concordia i hamn

Costa Concordia ligger nu i Genua där vraket ska huggas upp och en stor del av materialen återvinnas.

Vraket efter Costa Concordia anlände på söndagen den 27 juli till Genua och det som uppges vara världens största bärgningsuppdrag efter ett haveri till sjöss är slutfört. Fartyget kommer nu att huggas upp.

Bogseringen från ön Giglio inleddes den 23 juli och i operationen medverkade mer än ett dussin stödfartyg, inkluderande två bogserare i fören och två i aktern.

Costa Concordia gick på grund vid ön Giglio den 13 januari 2012 och kantrade vid stranden. Den 16 september 2013 kunde vraket vändas på rätt köl och därefter inleddes de långa förberedelserna för att kunna bogsera bort vraket. Bärgningsuppdraget utfördes av Titan Salvage och Micoperi.