SONY DSC

Fotograf: Wikimedia Commons

Kategori: Ekonomi

Tankraterna sjunker och kryssningar avbokas

Inställda kryssningsavgångar, VLCC utan uppdrag, stoppade LNG-affärer och radikalt minskad järnmalmsimport till Kina. Coronaviruset sätter tydliga avtryck.

När detta skrivs är en stor del av Kinas fabriker fortfarande stängda som en åtgärd för att stävja utbrottet av det nya coronaviruset CoV-19.

Det påverkar Kinas import av allt från olja, kol, stål och järnmalm till spannmål. Men även landets export av exempelvis bilkomponenter, elektronik och kläder, för att bara nämna något av allt som antingen importeras till eller exporteras från Kina i bulk-, tank- och containerfartyg.

Hittills har den minskade importen slagit hårdast mot tankmarknaden.

Fallande rater

Concordia Maritimes vd Kim Ullman skrev i rederiets nyhetsbrev den 10 februari att tankmarknaden ”under de senaste dagarna dämpats högst påtagligt”.

– Så är det, men jag tror vi haft det stora droppet nu och att det stannar här. Raterna brukar falla vid den här tiden på året, fast det ju i år var mycket större fall än väntat. Nu hoppas jag att viruset snart är under kontroll och när det sker så tror jag på en rekyl, säger Kim Ullman till Sjöfartstidningen.

Från hög nivå

Enligt Concordia Maritimes nyhetsbrev sjönk dagsraterna med cirka 60 procent på bara ett par dagar i början av februari, från 40–50 tusen dollar/dag (USD) till 15–20 tusen dollar/dag.

Raterna på produkttankmarknaden förändrades inte riktigt lika kraftigt men sjönk ändå från 20–25 tusen dollar per dag till cirka 15 tusen dollar, eller cirka 33 procent.

Å andra sidan steg raterna påtagligt under tredje och framför allt fjärde kvartalet 2019, i synnerhet inom VLCC-segmentet men även inom Aframax och MR. Minskningen under årets första kvartal utgick därför från en hög nivå.

LNG och bulk

Även transporterna av LNG har minskat radikalt som ett resultat av den mer eller mindre avstannade kinesiska industrin. Det uppger analysföretaget MSI:s (Maritime Strategies International) vd Adam Kent i en analys av hur coronaviruset slår mot tank- och torrbulksegmentet.

Torrbulk hade redan på förhand en osäker marknad, vilken inte blivit bättre av virusutbrottet.

Cirka 40 procent av världens totala bulklaster går till Kina, vilket leder till att sjöfartens bulktransporter drabbats hårt redan i dag på grund av nedstängda kinesiska fabriker.

MSI spår trots det att Kinas import av järnmalm, sett över hela 2020, kommer att öka med 3 procent. Kolimporten väntas däremot sjunka med runt 6 procent under året.

Stoppade nybyggen

De kinesiska varven är ytterligare en industri som på grund av stängning eller kraftigt minskad produktion drabbar sjöfarten hårt. Leveranser av nybyggen eller av fartyg inne för reparation eller skrubberinstallation, har avstannat vilket också försenar planerade leveranser i orderböckerna.

Enligt MSI hänvisar varven till Force Majeure.

Containerrederiernas laster till och från Kina har också minskat. Dessutom har platserna för reefercontainrar tagit slut i hamnar som Shanghai och Tianjin, vilket fått CMA CGM och det japanska containerrederiet ONE att kräva sina kunder på en trängselavgift.

Kryssningsindustrin

Singapores hamn har å sin sida sänkt hamnavgiften för anlöpande passagerarfartyg. Det är en gest av välvilja mot kryssningsrederierna och operatörerna som nu drabbas av många avbokningar.

Royal Caribbean Cruises, som opererar Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azmara och Silversea Cruises, har enligt World Maritime News i dagsläget ställt in 18 kryssningar i sydöstra Asien och planerat om flera av de kvarvarande rutterna.