Fotograf: Göteborgs Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Containertrafiken återhämtar sig i Göteborg

Antalet containrar i Göteborgs hamn har under årets första nio månader ökat med 20 procent – även andra godstyper ökar.

Under de första nio månaderna i år har hamnterminalerna i Göteborgs Hamn hanterat 560.000 TEU. Det är en ökning med 20 procent jämfört med samma period 2017 då 466.000 TEU hanterades.

Ingen ökning för roro

Gods på järnväg ökade också – dock inte lika mycket – från 264.000 till 283.000 TEU. Även antalet nya bilar och hanteringen av energiprodukter ökade. Totalt hanterades 209.000 nya bilar, upp fyra procent jämfört med 2017, och 17,7 miljoner ton energiprodukter, upp två procent jämfört med 2017.

Antalet roro-enheter ligger stilla jämfört med samma period förra året. Totalt hanterade hamnen 209.000 enheter. Dock sjönk både antalet passagerare och antalet kryssningsanlöp. 1.356.000 passagerare, ner fyra procent, och 34 kryssningsanlöp jämfört med 36 stycken 2017.

Göteborgs hamns godsvolymer 2018 från årets början

 

Jan-sept 2018

Jan-sept 2017

Jan-sept jfr %

Container, (TEU**)

560 000

466 000

20 %

Järnväg, (TEU)

283 000

264 000

7 %

Ro/ro-enheter

439 000

438 000

0 %

Nya bilar

209 000

201 000

4 %

Energiprodukter m.ton

17,7

17,2

2 %

Passagerare

1 356 000

1 416 000

−4 %

Kryssningsanlöp

34

36

−6 %