Containertrafik mellan Ryssland och USA via Murmansk

Rysslands transportministerium har på ett internationellt transportssäkerhetsmöte i Tokyo presenterat ett antal transportprojekt för japanska investerare. Enligt ministeriet finns intresse i Japan för containertrafik från Asien via Murmansk till Skandinavien och USA. Enligt SeaNews.ru krävs det då en betydligt högre kapacitet på de ryska järnvägarna än i dag. Nu transporteras en halv miljon TEU på järnväg per år medan det går 5 miljoner TEU sjövägen.