Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | Hamn/Logistik

Containerterminalen kan drabbas hårt

Hamnkonflikten i Göteborgs containerterminal är unik och kan få oåterkalleliga skador. Det framkommer i en rapport från Handelshögskolan i Göteborg. 

Sedan början av året har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och SSPA granskat hamnkonfliktens effekter utifrån ett logistiskt perspektiv. Hela rapporten kommer att presenteras om ett år, men redan nu, i en delrapport, kan Lighthouse postdoktor Marta Gonzalez-Aregall konstatera att konflikten i Göteborg är unik i världen. 

Ett kollektivavtal

Detta bland annat beroende på att det svenska hamnsystemet skiljer sig från andra länders eftersom ”det är kopplat till den svenska arbetsmarknadsmodellen och ett problem i en specifik sektor får effekter på hela arbetsmarknadsmodellens giltighet” enligt ett pressmeddelande från Lighthouse. Den andra aspekten är att endast ett förbund kan ha kollektivavtal med arbetsgivaren samtidigt som andra fackföreningar kan strejka. 

Viktig för landet

Marta Gonzalez-Aregall menar också att Göteborgs hamn, som landets största och enda hamn som kan ta emot de största oceangående containerfartygen, är extra viktig för den svenska ekonomin. Många andra länder har bra förbindelser via flera hamnar.

”Oförutsägbar”

Hamnkonflikten i Göteborg har inneburit att många hamnkunder har valt att styra om trafiken till andra hamnar. Enligt forskaren så är framtiden för hamnkonflikten oförutsägbar, men dess negativa konsekvenser är oåterkalleliga. ”Det är inte självklart att företag som ändrat sina transportvägar till andra hamnar och trafikslag återkommer till Göteborgs hamn och det finns en reell risk att jobb försvinner. Ökad trafik till andra svenska hamnar och trafikslag leder till att gjorda infrastrukturinvesteringar inte används fullt ut” menar hon.

Reform nödvändig

Marta Gonzalez-Aregall ser heller inte hur nuvarande svensk lagstiftning kan lösa problemen, utan menar att det är en nödvändighet att reformera politiken så att den harmoniserar med EU:s regelverk. 

Parternas utredning

Den av Ylva Johansson (S) tillsatta stridsåtgärdsutredning, som blev klar i mitten av juni, valdes bort av arbetsmarknadsministern som i stället förordade den utredning som offentliggjordes veckan innan och som LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv står bakom. 

Hela delrapporten av Marta Gonzalez-Aregall finns att ta del av här