Containerships tillbaka till Finland

Eimskip kommer att sälja sina andelar i det Helsingforsbaserade rederiet Containerships Ltd Oy till minoritetsägaren Container Finance Ltd Oy. Transaktionen är en del av den finansiella rekonstruktionen av Eimskip och är beroende av godkännande från styrelsen. Eimskip köpte sin andel i Containerships av Container Finance i oktober 2006 och Containerships har därefter varit ett dotterbolag till Eimskipkoncernen.Efter försäljningen kommer Eimskip fortsättningsvis att verka som agent för Containerships i Danmark och på motsvarande sätt fortsätter Containerships som Eimskips agent i Finland.