Containerships till finska västkusten

Från och med mars 2012 kommer Containerships att utöka sitt linjenätverk med anlöp av Björneborg en gång per vecka. Trafiken på Björneborg kommer att opereras med containerfartyget Containerships VII som går till Södertälje, Klaipeda, Teesport, Sheerness och Gent.