Containerships till DCT Gdansk

Containerships koncentrerar sina polska anlöp till den nya DCT Gdansk-containerterminalen. Anlöp av Gdansk ingår i linjerna Gdansk–Södertälje–St Petersburg–Helsingfors–Aarhus samt Gdansk–Teesport. Containerships Group har sitt huvudkontor i Helsingfors och opererar 11 feedercontainerfartyg i Östersjö- och Nordsjötrafik.