Två containerfartyg möts i Göteborgs hamninlopp.

Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Containerrekord i Göteborgs hamn

Containernivåerna fortsätter att öka från förra årets rekordnivå. Första kvartalet 2024 hanterades fler containrar än någonsin i Göteborgs hamn under ett enskilt kvartal.

Förra året var det de höga exportvolymerna som låg bakom att 2023 blev det bästa året någonsin för Göteborgs Hamn vad gäller hantering av containrar. På importsidan gick det tyngre, med en minskning på närmare 20 procent för helåret. Bakgrunden till de låga importsiffrorna förklarades då bland annat av höga räntor och försvagad krona, vilket minskade marginalerna för svenska konsumenter.

Trenden har vänt

Men nu har trenden vänt. Under årets första kvartal ökade istället importen av containergods med 11 procent jämfört med samma period 2023. Det visar hamnens nyligen sammanställda kvartalssiffror.

– Nu är vi tillbaka på importvolymer i nivå med hur det såg ut innan pandemin. Och signalerna vi får från marknaden är att stora importaktörer inom exempelvis detaljhandeln förväntar sig en stärkt köpkraft och ökad efterfrågan från konsumenterna framgent, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Claes Sundmark. Foto: Göteborgs Hamn

Exporten ökar också

Samtidigt som importen alltså växer så fortsätter även exportvolymerna att öka. Under första kvartalet 2024 ökade antalet exporterade containrar med 4 procent jämfört med samma period året före.

Totalt – export och import sammanräknat – ökade hamnens containervolymer med 8 procent till totalt 242.000 hanterade containrar (TEU) vilket enligt hamnbolaget är den högsta siffran för ett enskilt kvartal i hamnen någonsin. I Göteborgs hamn hanteras 57 procent av Sveriges totala containervolym och det är terminaloperatören APM Terminals som hanterar huvuddelen av volymerna.

Mycket på gång inom järnväg

Under det första kvartalet ökade mängden containergods på järnväg med 1 procent till 126.000 TEU. Tillväxten består bland annat i skogsprodukter på järnväg som lastas om till container i Göteborg. Järnvägspendlar till importtunga destinationer i inlandet visade också stark tillväxt.

– Det händer mycket just nu som kommer att stärka vårt järnvägserbjudande ytterligare framöver. Vi har nya järnvägsdestinationer under uppstart, samtidigt som flera befintliga pendlar går upp i frekvens. Hamnbanans uppgradering till dubbelspår är nyss klar, vilket tredubblar kapaciteten på järnvägen. Med Hamnbanan och vår nyligen uppstartade farledsfördjupning utvecklar vi hamnen med ännu robustare och effektivare infrastruktur som vässar det svenska näringslivets konkurrenskraft ytterligare, säger Claes Sundmark.

Göteborgs Hamn har många projekt på gång. Foto: Göteborgs Hamn

Mer energiprodukter men färre bilar

Under första kvartalet ökade även hanteringen av energiprodukter genom hamnen med 10 procent till 5,1 miljoner hanterade ton. Detta jämfört med samma kvartal 2023 där volymerna dock var förhållandevis låga på grund av planerade underhållsstopp på raffinaderier.

Hanteringen av nya fordon minskade med 2 procent till 69.000 bilar under första kvartalet. Det var främst importen av bilar till Sverige som minskade, vilket enligt hamnbolaget speglar minskningen av antalet svenska nybilsregistreringar under perioden.

Under första kvartalet minskade även den totala intraeuropeiska roro-volymen (rullande gods) med 2 procent.

Torrbulk fortsätter öka

Hanteringen av konventionella torrbulkfartyg fortsätter enligt Göteborgs Hamn att öka. Under första kvartalet hanterades 144.000 ton torrbulk, vilket är en ökning med 30 procent. Bakom ökningen ligger bland annat nya exportflöden av skogsprodukter, granulat och byggnadsmaterial för stora infrastrukturprojekt.

Antalet passagerare ökade med 11 procent till 258.000, vilket är det högsta antalet passagerare sedan 2018 för motsvarande period. I mars tog hamnen också emot årets första kryssningsanlöp.

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]