Concordias kapital växer

Concordia rapporterar en vinst efter skatt på 27,8 miljoner kronor för första halvåret. Omsättningen var 185,3 miljoner netto. För helåret räknar man med en vinst före skatt på runt 100 miljoner kronor. Rederiet har ett eget kapital på över 1,7 miljarder kronor, motsvarande 36 kronor per aktie. Kapitalet har ökat med 2,19 kronor per aktie sedan årsskiftet.