Concordias kapital 1,75 miljarder

Dollarns förstärkning gentemot kronan har ökat Concordia Maritimes kapital med 100 miljoner kronor till 1,75 miljarder kronor, motsvarande 36,67 kronor per aktie. Aktien handlades på Stockholmsbörsen för runt 34 kronor på tisdagseftermiddagen. I kvartalsrapporten sänker man resultatprognosen för helåret från 100 miljoner kronor till 70 miljoner kronor på grund av en kursförlust i euro på 26 miljoner kronor.