Concordia stadd vid kassan

Concordia Maritime redovisar ett resultat efter skatt på 17,2 miljoner kronor för första kvartalet, 10 miljoner kronor lägre än under motsvarande kvartal förra året. Då ingick dock 47,4 miljoner kronor i vinst vid fartygsförsäljningar. Det egna kapitalet uppgår till 1.758,6 miljoner kronor. Concordia har nu två fartyg i drift och tre till väntas i år. Man behåller prognosen på ett resultat före skatt kring 75 miljoner kronor för helåret.