Stena Penguin har varit utkontrakterad till Stena Bulk. Foto: J. Atkin

Kategori: Fartygsaffärer

Concordia säljer Stena Penguin

Concordia Maritime säljer produkttankfartyget Stena Penguin till en europeisk köpare. Samtidigt öppnar bolaget upp för affärsmöjligheter inom nya segment.

Concordia Maritime AB har tecknat avtal om försäljning av Stena Penguin. Fartyget är byggt 2010 och omfattar 65 200 dwt. Leverans beräknas ske under andra kvartalet 2023, och sammantaget väntas försäljningen medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 215 miljoner kronor.

Tre fartyg kvar i flottan

Efter försäljningen består Concordia Maritimes flotta av de tre produkttankfartygen Stena Progress, Stena Premium och Stena Polaris.

Anledningen till försäljningen av Stena Penguin är enligt bolagets vd Erik Lewenhaupt den mycket starka marknaden för andrahandstonnage som råder just nu.  

– Vi verkar i en cyklisk bransch och därför agerar vi på de möjligheter som finns på marknaden. Stena Penguin har passerat medelåldern, och värdena för den här typen av fartyg ligger väldigt högt. Samtidigt är det ingen framtid att vara ett noterat rederi med enbart tre fartyg. Därför tittar vi parallellt på vad vi ska göra härnäst, säger Erik Lewenhaupt till Sjöfartstidningen.

Tittar på andra segment

I samband med nyheten om försäljningen publicerade bolaget sin kvartalsrapport för Q1 som visar på stabil intjäning och ett resultat före skatt på 2,9 miljoner kronor. I kvartalsrapporten skriver man också att bolaget tittar på nya affärsmöjligheter inom andra segment. Bland annat pekas torrlast och frakter kopplade till offshore vind ut som möjliga satsningsområden.

– Det är inte så många rederier som sitter i den situationen att man kan titta mer förutsättningslöst på intressanta segment. Vi har erfarenhet och expertis inom tank, men det kan också vara så att andra segment och affärer som är bättre just nu. Concordia har som bolag ändrat inriktning och typ av tonnage flera gånger, säger Erik Lewenhaupt.

Stena Penguin har sedan 2021 varit utkontrakterad på en femårig charter med vinstdelning till Stena Bulk, som i sin tur kontrakterat ut fartyget på en kombination av korta och medellånga kontrakt.