Fotograf: Concordia

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Concordia säljer andelar

Concordia Maritime säljer sina andelar i fyra inkontrakterade Suezmaxfartyg. Värdet uppgår till cirka 48 miljoner kronor. 

Concordia har deltagit i inbefraktningen av fyra Suezmaxfartyg tillsammans med Stena Bulk. Concordias andel har uppgått till 50 procent. Enligt rederiet har den förväntade marknadsförstärkningen nu skett och de tagna positionerna har ett tydligt ekonomiskt värde.

Realiseras fjärde kvartalet

Försäljningen av andelarna till Stena Bulk genomförs vid årsskiftet, det ekonomiska värdet om 5,3 miljoner dollar (cirka 48 miljoner kronor) realiseras redan under det fjärde kvartalet i år. Värderingen baseras, enligt rederiet, på bolagens andel av skillnaden mellan kostnaden för periodinbefraktningen och den bedömda intäkten från dessa positioner.

Fokus på produkttankfartyg

– Det är mycket glädjande att exponeringen mot Suezmaxmarknaden blev så bra. Värdet på positionerna i de inbefraktade Suezmaxfartygen har sedan kontraktstecknandet stigit kraftigt. Vi har därför gjort bedömningen att nivån och tidpunkten nu är de rätta för att realisera värdet. Vår huvudfokus är produkttankfartyg, där vi fortfarande har en betydlig exponering mot spotmarknaden med både ägt och inbefraktat tonnage. Att göra affärer med Suezmax-fartyg är dock ett viktigt komplement som kan erbjuda goda möjligheter, något som denna affär visar, säger Kim Ullman i ett pressmeddelande.

Efter försäljningen finns endast Concordia kvar inom råoljesegmentet genom långtidskontrakterade Suezmaxtankern Stena Supreme.