Fotograf: Sjöfartstidningen

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Concordia och Weco i nytt samarbete

Concordia Maritime har tecknat avtal om inbefraktning av ett MR-fartyg av IMO2/3-klass. Fartyget blir nummer 16 i rederiets flotta.

Inbefraktningen görs tillsammans med Stena Weco där Concordia Maritimes andel uppgår till 50 procent. Kontraktet gäller från och med slutet av november 2015 och är på två år med option på ytterligare 1-6 månader. 

Fartyget är byggt 2014 och är av så kallad eco-design, vilket uppges innebära cirka 25 procent lägre bränsleförbrukning jämfört med föregående generations MR-fartyg.

Några mer detaljer om fartyget än så är emellertid Kim Ullman, vd för Concordia Maritime, förhindrad att avslöja. 

”Jättetrevligt komplement”

– Nej, tyvärr kan jag inte gå ut med namnet av kontraktsmässiga skäl. Men helt klart blir detta fartyg ett jättetrevligt komplement till vår befintliga flotta av PMAX- och IMOIIMAX-fartyg. Vi tror på produkttanksegmentet och marknaden är just nu stark, så därför är vi angelägna att få ut båtar på vatten. Och med tanke att vi under året tagit leverans av två IMOIIMAX-fartyg passar det bra med inbefraktning i det här läget, säger Kim Ullman till Sjöfartstidningen.

Opereras av Stena Weco

Det aktuella fartyget, som blir det 16:e fartyget att ingå i Concordias Maritimes flotta, kommer att opereras av Stena Weco och dess globala logistiknätverk för transporter av petroleumprodukter, lätta kemikalier och vegetabiliska oljor.

– Ja, hon kommer nu att ingå i Stena Wecos pool ihop med andra eco-tankers, där hon kommer att sysselsättas på jorden-runt-basis, säger Kim Ullman, vd för Concordia Maritime. 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.