Concordia nollar efter Weavering-förlust

Concordia Maritime redovisar en vinst på 400.000 kronor för första kvartalet efter att ha skrivit av bolagets innehav i Weavering Capital på totalt USD 3,6 miljoner. Enligt Concordia är det inte sannolikt att man kommer att få igen något av investeringen i den nu likviderade fonden. Detta är en orsak till att man har skrivit ned vinstprognosen för helåret till 45 miljoner kronor från tidigare 70 miljoner kronor.Enligt Concordia ligger man annars bra till i en marknad som kännetecknas av kraftigt vikande spotrater. Samtliga av rederiets fartyg, inklusive nybyggen, är täckta av långsiktiga tidscharterpartier.