Concordia Maritime uppgraderar flottan

Göteborgsbaserade Concordia Maritime har uppgraderat två av sina P-MAX-fartyg, Stena Performance och Stena Premium, till kemikalieklass III. Fartygen kan nu börja transportera vegetabiliska oljor, i tillägg till raffinerade oljeprodukter och råolja.”Stena Performance sysselsätts från och med juli på den öppna marknaden. Befraktningen sköts på vårt uppdrag av Stena Weco som är ett joint venture mellan Stenas tankerbolag Stena Bulk och danska Weco, ett bolag specialiserat på befraktning av vegetabiliska oljor”, skriver rederiet i ett pressmeddelande.Stena Premium är tidsbefraktat till ST Shipping.Samtidigt meddelar rederiet att man träffat en överenskommelse med oljebolaget Total om en förtida återleverans av ett av de fyra fartyg som är uthyrda till bolaget. Fartyget, Stena Provence, kommer därmed från och med augusti att sysselsättas på den öppna marknaden och planering pågår för att genomföra uppgradering till IMO III under hösten även på detta fartyg. Concordia Maritime får ekonomisk kompensation för den förtida återleveransen.