Stena Primorsk.

Fotograf: Oddway

Kategori: Fartygsaffärer

Concordia Maritime säljer tre P-MAX-fartyg

Concordia Maritime har ingått kontrakt avseende försäljning av de tre produkttankfartygen Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, uppger rederiet.

Alla tre fartygen, Stena Primorsk, Stena Performance och Stena Provence, är byggda 2006 och om vardera 65.200 dwt. Sammantaget väntas försäljningen av dem medföra en positiv likviditetseffekt om cirka 30 miljoner USD. Likviditetsöverskottet kommer användas till amortering av lån. Det uppger Concordia Maritime i ett pressmeddelande.

Köparen är baserad i Europa och leverans beräknas ske under fjärde kvartalet 2022.

Kraftigt stigande priser

Enligt rederiet har priserna på andrahandsmarknaden för produkttankers under det senaste halvåret stigit kraftigt i takt med att fraktmarknaden skjutit i höjden, vilket förklaras med en stark tankmarknad till följd av bland annat ändrade lastflöden sedan kriget i Ukraina startade och en hög efterfrågan på fartyg.

– Försäljningen av fartygen görs primärt för att ta tillvara på den starka fartygsmarknaden. Vi ser nu ett stort intresse för andrahandstonnage. Tankmarknaden är cyklisk och i vår affärsmodell ingår att både köpa och sälja fartyg. Här är timingen helt avgörande. Just nu får vi mycket bra betalt för våra äldsta fartyg, säger Erik Lewenhaupt, vd för Concordia Maritime, i pressmeddelandet.

Amortering på lån

Överskottet från försäljningen kommer enligt rederiet att användas till accelererad amortering på lån och därigenom bidra till att stärka bolaget finansiellt.

Efter försäljningen av de tre fartygen består Concordia Maritimes flotta av fyra fartyg byggda 2009–2011.