Concordia justerar prognosen

Concordia Maritime avvecklar sitt aktieinnehav i amerikanska rederiet General Maritime.”Beslutet att avveckla innehavet i General Maritime togs med beaktande av de svaga utsikterna för tanksjöfarten. Vår bedömning är att det generellt kommer att bli en svår tid för tankbolag som helt eller delvis agerar i den så kallat öppna marknaden”, skriver vd Hans Norén i ett pressmeddelande.Försäljningen ger ett kassatillskott på cirka 80 miljoner kronor men en realiserad förlust om cirka 145 miljoner kronor som flyttas till resultaträkningen. Därmed ändras årets prognostiserade resultat före skatt – som rapporterades i halvårsrapporten för bara ett par dagar sedan – från plus 45 miljoner kronor till minus 100 miljoner kronor.”Det är viktigt att poängtera att försäljningen inte påverkar bolagets finansiella ställning och att investeringskapaciteten är intakt. Innehavet i General Maritime utgjorde vid halvårsskiftet cirka 3,5 procent av bolagets totala tillgångar”, skriver Concordias ekonomichef Göran Hermansson.