Concordia håller fast vid prognos

Concordia Maritime håller fast vid sin prognos på ett resultat före skatt på 75 miljoner kronor för 2006. Första halvåret gav ett resultat före skatt på 23 miljoner kronor, 8,1 miljoner sämre än för motsvarande period förra året, men då ingick fartygsförsäljningar för 51,5 miljoner kronor. Concordia har nu fyra helägda fartyg i drift och ytterligare ett väntas senare i år.