Concordia går som tåget

Concordia Maritime redovisar ett resultat före skatt på 36,8 miljoner kronor för första halvåret, mer än dubbelt upp jämfört med motsvarande period förra året, och prognosen på ett rörelseresultat på 70 miljoner kronor för helåret står fast. Omsättningen var 257,7 miljoner kronor, 33 miljoner kronor mer än för första halvåret 2007.Drifts- och sjöpersonalkostnaderna har ökat, men enligt vd Hans Norén påverkas inte Concordia Maritimes resultat av de skyhöga bränslepriserna, som kraftigt sänkt andra rederiers resultat. Orsaken är att samtliga fartyg i Concordias seglande flotta opereras på långsiktiga tidsbefraktningar och då är det kunden som står för bränslenotan. Rederiet har fyra fartyg kvar i orderboken för leveranser 2009–2010. För samtliga har man säkrat långsiktiga charterkontrakt.