Combi Dock I döpt

Det första kombidock-fartyget har döpts i en ceremoni i Bremerhaven. Fartyget fick namnet Combi Dock I. Combi Dock I ägs av Dockship 1 ApS, vilket i sin ägs av ett joint-venture mellan Harren and Partners Harpa Shipping & Chartering och J. Poulsen Shipping of Korsør. Fartyget är det första av fem semisubmersible heavylift-fartyg, med kapacitet att hantera 7.600 ton. Fartyget är byggt av Lloyd Werft.