Color Line förlorade pengar 2008

Color Line gjorde en förlust efter skatt och avskrivningar på NOK 184 miljoner jämfört med en vinst på NOK 121 miljoner 2007. Driftresultatet före avskrivningar var på nära NOK 1 miljard.– Det negativa årsresultatet beror primärt på förluster relaterade till valutalån och finansiella avtal med cirka 450 miljoner kronor, säger informationsdirektör Helge Otto Mathisen.Under året minskade Color Line sin flotta från tio till sex fartyg, antalet linjer från sex till fyra och antalet hamnar man anlöper från tio till sju. Det totala antalet passagerare som reste med Color Line minskade med 4,7 procent jämfört med året före, men det beror på två nedlagda linjer som drar ner totalen. De kvarvarande linjerna ökade, allra mest linjen Larvik–Fredrikshamn/Hirtshals som ökade nära 29 procent.