Codan köper Topdanmark

Det danska försäkringsbolaget Topdanmark har sålt sin marina portfölj till Codan Marine, den största aktören på den danska sjöförsäkringsmarknaden. Köpet innebär att Codan Marines premievolym ökar med DKK 60 miljoner till DKK 360 miljoner. Topdanmark tog sig in på den marina marknaden först 1993. Man nådde en topp med en premievolym på DKK 100 miljoner 2002. Därefter tog man beslut om att minska närvaron i den marina marknaden genom att inte förnya försäkringar för DKK 40 miljoner och sedan sälja resten. Topdanmark Marine har 13 anställda som nu flyttar över till Codan Marine som har huvudkontor i Köpenhamn och dotterbolag i Bergen, Stockholm och Göteborg (Trygg-Hansa).