CMP varslar 40 medarbetare i Malmö.

Kategori: Arbetsmarknad

CMP varslar 40 i Malmö

Hamnbolaget CMP varslar 40 medarbetare i Malmö på grund av de konsekvenser som coronapandemin orsakar. I Köpenhamn finns dock för närvarande inga varsel.

Coronakrisen slår hårt mot hamnbolaget Copenhagen Malmö Port (CMP). Under torsdagen meddelade bolaget att man tvingas varsla fyrtio medarbetare i Malmö om uppsägning, trots en rad vidtagna åtgärder som sparpaket och nyttjande av statliga stödpaket.

– Jag beklagar verkligen att vi inte ser någon annan utväg än att varsla om uppsägning. Det är ett tungt besked att lämna till medarbetarna. Vi har under en tid arbetat med att hitta andra lösningar. Bland annat initierades ett omfattande sparpaket i mars, och de statliga stödpaketen nyttjas i både Danmark och i Sverige, men tyvärr är det inte tillräckligt. Nedgångar i antal anlöp och hanterade volymer och därmed intäktsbortfall är för stora, säger Barbara Scheel Agersnap, CEO på Copenhagen Malmö Port AB, i en kommentar.

Kraftigt minskad bilproduktion

Det är enligt bolaget bland annat den kraftiga nedgången i bilproduktionen som kraftigt har påverkat hamnen i Malmö. Även den helt stängda kryssningsverksamheten samt markanta nedgångar i de flesta andra affärssegment både i Danmark och Sverige ligger enligt bolaget bakom varslen.

På den danska sidan har det dock för närvarande inte varslats om uppsägning, men kan komma senare i år beroende på hur krisen och en rad effekter kopplade till igångsatta initiativ utvecklas, meddelar CMP i ett pressmeddelande.

”Anpassningar nödvändiga”

– För att CMP fortsatt ska vara en sund verksamhet även i framtiden, är anpassningar till den nya verkligheten nödvändiga, även om det gör väldigt ont. Målsättningen är naturligtvis att minimera antalet uppsägningar, och samtidigt ta CMP ur krisen på bästa möjliga sätt, så att vi står rustade att möta marknaden och efterfrågningar efter Coronakrisen, säger Barbara Scheel Agersnap.