Clipper hittar partner i Argentina

Danska Clipper Group har hittat en ny samarbetspartner inom shipping, den här gången är det det argentinska bolaget Petro Tank S.A., Buenos Aires. Tillsammans har de bildat bolaget Petro Clipper med syftet att utveckla shippingaktiviteterna i argentinska vatten framöver. Petro Tank S.A. bidrar med en produkttanker, Mar Tirreno byggd 1983, som seglar längs kusten. Clipper överför trion Clipper Kitty, Clipper Kylie och Clipper Kristin, byggda 2006 och 2007 till det nya joint venture-bolaget, . Tankfartygen är på 11.300 dvt och är byggda vid STX Shipyard i Sydkorea. Den argentinska investeringen är bara en i raden som Clipper genomfört efter de stora vinsterna från bulk- och tankermarknaderna de senaste åren. Investeringarna sträcker sig från livsmedelsindustrin över traditionell shipping till investeringar i färjeverksamheter som Mols-Linien, DFDS och Nordic Ferry Service.