Cleantec till Fayard

Bulkfartyget Cleantec, 33 344 dwt, med ägarskap i Kina, kommer att repareras på Fayards anläggning i Munkebo, Danmark.

 Cleantec kolliderade den 13 december med containerfartyget Frisia Rotterdam 20 sjömil väster om Hirtshals. Cleantec ådrog sig en sju meter lång reva i skrovet efter kollisionen och började att ta in vatten medan Frisia Rotterdam, 33 784 dwt, ådrog sig en mindre skada i förskeppet.

Cleantecs eskorterades av flera miljöskyddsfartyg mot Ålbäckbukten, men hon gick för egen maskin. 

Cleantec var på en segling mellan Klaipeda och Fjärran Östern med 30 000 ton gödningsmedel i lasten när olyckan inträffade. Lasten har nu lossats i Fredericia. Hongkong-flaggade Cleantec byggdes 2009 och ägs av Adani Shipping medan tyskflaggade Frisia Rotterdam byggdes 2004 och ägs av Hartmann Schiffahrts GmbH.