Fotograf: CLdN

Kategori: RoRo

CLdN förstärker Göteborg–Zeebrugge

Genom att sätta in ett nytt större fartyg på linjen Göteborg–Zeebrugge ökar CLdN kapaciteten på linjen med nästan 20 procent.

Sedan januari 2018 har CLdN haft fyra roro-fartyg på linjen mellan Göteborg och Zeebrugge med fyra avgångar i varje riktning per vecka. Nu förstärker de linjen ytterligare genom att sätta in fartyget Catherine på linjen.

Catherine är i det som CLdN kallar för Conro-klassen och har totalt 2.750 filmeters lastförmåga. Enligt rederiet innebär bytet av fartyg en 20-procentig ökning av kapaciteten.

”Behåller kursen”

– Genom att öka kapaciteten på den skandinaviska korridoren behåller vi kursen mot att öka handeln och möta upp mot förväntningarna från marknaden och våra kunder, skriver CLdN i ett pressmeddelande.

Catherine inleder trafiken på linjen från 24 februari.

Utöver Catherine kommer CLdN ta leverans av fyra nya, ännu större, roro-fartyg under 2019. Det första fartyget, Laureline, levereras i slutet av februari. De nya fartygen har en kapacitet på 5.400 filmeter. Det är ännu inte specificerat vilka linjer de nya fartygen ska trafikera.