Fotograf: European Union

Kategori: Container | Regelverk | RoRo

CETA-avtalet i hamn

På söndagen undertecknades frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada.

Avtalet tecknades vid en ceremoni i Bryssel av Kanadas premiärminister Justin Trudeau, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, EU:s permanente rådsordförande Donald Tusk och ordförandelandet Slovakiens premiärminister Robert Fico.

Vallonien gav med sig

Förhoppningar fanns att frihandelsavtalet mellan EU och Kanada skulle tecknas redan för ett par veckor sedan, men då satte Vallonien käppar i hjulen. Men efter förhandlingar lyckades man övertyga den belgiska regionen. Enligt ett pressmeddelande från Europeiska kommissionen kommer 99 procent av importtullarna nu att försvinna, vilket betyder att europeiska exportörer av industrivaror och jordbruksprodukter sparar mer än 500 miljoner euro per år.

”Blir av med onödiga kostnader”

Avtalet, som bland annat kommer att innebära mer trafik för Göteborgs hamn, gör det även möjligt för företag inom EU att lämna anbud på offentliga upphandlingar i Kanada. Cecilia Malmström (L) är EU:s handelskommissionär.

– Det är så här vi formar globaliseringen – genom progressiva och state-of-the-art-handelsavtal som upprätthåller våra värderingar och sätter nya standarder för den globala handeln, säger hon i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Genom avtalet bygger vi en bro till en av våra närmaste allierade, vilket ger effekt för våra exportörer, entreprenörer och anställda. Att handel fungerar vet vi av erfarenhet. När vi blir av med onödiga kostnader och överlappande byråkrati kommer företagen att prova nya marknader och anställa fler.

Inte helt klart

Förhoppningen är att CETA-avtalet kommer att träda i kraft provisoriskt från och med årsskiftet, dock måste först Europaparlamentet ge sitt godkännande. I efterhand krävs också att avtalet slutgiltigt ratificeras av alla medlemsstater.